Image

ตรวจสอบสิทธิ์รับวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้


1. ผู้มีสัญชาติไทยทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตและได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่สองจากภูเก็ตต้องชนะในเดือนสิงหาคมหรือเดือนก่อนหน้า
2. ผู้ที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนแบบองค์กร ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่สองจากภูเก็ตต้องชนะในเดือนสิงหาคมหรือเดือนก่อนหน้า
3. ผู้ที่มีสัญชาติไทยลงทะเบียนแบบบุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่สองจากภูเก็ตต้องชนะในเดือนสิงหาคมหรือเดือนก่อนหน้า

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายให้รอเปิดจองรอบถัดไป