Image

ตรวจสอบสิทธิ์รับวัคซีนเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มดังต่อไปนี้


1. ผู้มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตและได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่สองจากภูเก็ตต้องชนะในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนก่อนหน้า
2. ผู้ที่ลงทะเบียนแบบองค์กร ปัจจุบันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่สองจากภูเก็ตต้องชนะในเดือนมิถุนายนหรือเดือนก่อนหน้า และต้องนำหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่

สำหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายให้รอเปิดจองรอบถัดไป